A downloadable book

Download NowName your own price

//100% van opbrengsten gaan naar de NL Indie travel beurs. "Give till it hurts!"

//Met update voor 2015.

'Games: recht en business' is de eerste publicatie in Nederland die auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten speciaal voor de gamesindustrie op een heldere manier uitlegt. Niet alleen wordt aandacht besteed aan wat auteursrecht, know-how, merken en octrooien zijn, maar het boek gaat ook uitgebreid in op hoe deze rechten worden geëxploiteerd. De auteur beperkt zich daarbij niet tot een droge uitleg van het recht, maar geeft ook veel praktische voorbeelden hoe IP-rechten worden toegepast in de vele (internationale) contracten in de gamesindustrie.

Ervaren en beginnende ondernemers in de gamesindustrie vinden in 'Games: recht en business' een heldere uitleg en een praktisch naslagwerk voor die juridische vragen en problemen rondom game-development waar zij vrijwel dagelijks mee te maken krijgen. Ook studenten die - aan het eind van hun studie - spelen met het idee om een gamesbedrijf op te richten kunnen met behulp van dit boek beter beslagen ten ijs komen.

Inhoudsopgave

I: Het krijgen van IP-rechten

1. IP biedt bescherming; vormen van IP-bescherming

2. Auteursrecht

3. Know-how

4. Merken, handelsnamen, domeinnamen en modellen

5. Octrooien

II: Het gebruik van IP-rechten

6. IP in contracten met publishers

7. IP in contracten met opdrachtgevers

8. IP en eigen exploitatie

9. Universele elementen in gamecontracten

III: IP als onderdeel van je Gamestudio

10. Ontwikkel een IP-strategie

11. IP en andere juridische en niet juridische zaken

Nawoord

Bijlagen

Bijlage 1: Model NDA

Bijlage 2: Relevante bepalingen uit de Auteurswet

Bijlage 3: Adressenlijst/Organisaties

Begrippenlijst

Literatuur

Trefwoordenregister

Illustratieverantwoording

Update 2015

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Games_recht_en_business (incl update).pdf 1 MB

Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.